top of page

 

Atenció a les dificultats escolars (6-16 anys)

 

A partir dels 6 anys els nens comencen l'escolarització, una etapa que posa a prova les seves capacitats d'aprenentatge.

 

Dificultats que abordem: 

 

 

 • Dificultats atencionals:

  • No escolta, no aconsegueix estar centrat en una activitat, sempre fa els deures de manera incompleta, perd els materials, és molt desorganitzat...

 

 • Dificultats en la lecto-escriptura:

  • Problemes per automatitzar la lectura i l’escriptura, substitucions d’unes lletres per altres, li costa pronunciar el so de cada lletra...

 

 • Dificultats en els processos de càlcul:

  • Problemes per reconèixer i entendre els símbols, problemes en la comprensió de les operacions...

 

 • Dificultats de lateralitat:

  • Inversió de nombres i lletres, malaptesa psicomotriu i falta de ritme...

 

 • Problemes de conducta:

  • Impulsivitat i hiperactivitat sense finalitat: necessita moure’s excessivament, parla i actua abans de pensar, es belluga constantment estant assegut...

  • Desobediència i oposicionismes amb els pares i professors: contesta malament, no fa cas...

  • Aïllament dels seus companys.

  • Explosions freqüents de ràbia

  • Mentides freqüents

 

 • Problemes somàtics:

  • Queixes contínues de dolors físics (panxa, cap...)

 

Trastorns més freqüents en aquesta etapa:

 

 • Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, trastorn de l’aprenentatge no verbal, lateralitat creuada, disgrafia i/o disortografia)

 • Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/TDAH)

 • Trastorns de conducta

 • Trastorns emocionals

 • Bullying

 • Alteracions de la son

 • Trastorns de la conducta alimentària

 • Trastorns de l’espectre autista

 

 

bottom of page