Trastorns d'aprenentatge

Els trastorns d'aprenentatge són una de les causes més freqüents del baix rendiment i el fracàs escolar.

 

Tenen una prevalença d'entre el 5 i el 15%, i normalment es manifesten en els primers anys d'escolaritat, interferint en l'aprenentatge de determinades habilitats.

 

Moltes vegades tenim tendència a pensar: "Donem temps a que el nen maduri", però aquest pensament només juga en contra del propi infant, ja que una intervenció precoç actua com a prevenció del propi trastorn i d'altres dificultats emocionals derivades del fet de patir un trastorn d'aprenentatge.  

 

 

Dificultats més freqüents:

 

- En el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura.

- Relacionades amb el llenguatge expressiu.

- En la grafomotricitat i l'organització de l'espai. 

- En l'adquisició dels conceptes matemàtics i la resolució de problemes. 

- A nivell atencional i en la concentració.

- En les habilitats visuo-espacials. 

- A l'hora de planificar processos, seqüències i generar solucions. 

- En el processament sensorial.

 

 

 

Trastorns més freqüents en l'edat escolar:

 

 

 

 

Dislèxia
Discalculia
Disgrafia
Mostrar más
TEL
TDAH
TEA
Mostrar más

Conseqüències de no intervenir:

 

- Desmoralització i frustració amb els estudis.

- Fracàs escolar.

- Fatiga.

- Irritabilitat.

- Baixa autoestima.

- Sentiments d'indefensió. 

- Problemes en les relacions socials.

 

 

 

tornar

Tel. 93 016 43 90

email: centreidaia@gmail.com

web: www.centreidaia.com

         

          

 

 

CONTACTE

Centre IDAIA

C/Josep Anselm Clavé, nº7

08902 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Metro L1 Santa Eulàlia

 

 

ADREÇA

COL.LABOREM AMB:

CENTRE ACREDITAT PER:

  • Instagram
Discalculia

Go to link