Logopedia per infants

El teu fill te dificultats per parlar, per produir un so o per respirar?

La Logopedia l'ajudarà en aquests procesos alhora que millorarà el seu potencial comunicatiu.

 

L'adquisició del llenguatge és un dels processos més complexes dels èssers humans. Venim al món preparats per poder parlar, però el llenguatge no apareix de sobte sinó que es va desenvolupant al llarg del temps.

Durant aquest procès d'adquisició poden sorgir algunes dificultats que requereixin de tractament. 

Dificultats més freqüents:

 

-Dificultats en el llenguatge expressiu i comprensiu.

-Errors en el processament fonológic.

-Presencia de substitucions, simplificacions i/o ampliacions de la parla. 

-Dislàlies (dificultats en pronunciar un o més sons)

-Dificultats al produir grups consonàntics (dr/tr/bl/mp...)

-Presencia de parla ininteligible.

-Una longitut de l'enunciat per sota el que s'esperaria per la seva edat.

-Dificultats gramaticals (ús de les formes verbals, pronoms, preposicions...)

-Disglòssies, quequeig i disàrtries

-Alteracions de la veu i disfonies

-Deglucions atípiques

-Alteracions de les funcions miofuncionals

 

 

Intervenir sobre les dificultats en l'adquisició del llenguatge durant els primers anys de vida facilita l'aprenentatge de la lectoescriptura i contribueix a millorar l'autoestima dels infants. 

Objectius de la teràpia: 

 

-Millorar la comprensió i ampliar el vocabulari expressiu.

-Enfortir la mobilitat dels órgans bucofonatoris.

-Potenciar la discriminació auditiva entre fonemes.

-Treballar els sons per tal de facilitat el processamente fonològic.  

-Millorar la morfologia i la sintaxis.

-Millorar la socialització i la seguretat en el nen alhora d'expressar-se.

 

 

tornar

Tel. 93 016 43 90

email: centreidaia@gmail.com

web: www.centreidaia.com

         

          

 

 

CONTACTE

Centre IDAIA

C/Josep Anselm Clavé, nº7

08902 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Metro L1 Santa Eulàlia

 

 

ADREÇA

COL.LABOREM AMB:

CENTRE ACREDITAT PER:

  • Instagram