top of page

Psicoteràpia Familiar

La família és el lloc on l'individu viu les seves principals experiències, i és a través d'elles que es forma com a persona a molts nivells: valors, formes de sentir, de pensar, de viure, de relacionar-se, etc. És per això, que durant la convivència familiar poden sorgir dificultats i problemes en la interacció entre els diferents membres de la família. 

 

 

 

A qui va dirigida?

 

La Teràpia familiar es recomana, especialment, a pares i mares que se senten desbordats per algunes d'aquestes problemàtiques:

 

- Problemes de comportament dels fills, ja bé perquè es mostren massa rebels o perquè es troben massa inhibits.

- Problemes d'hiperactivitat en un dels fills.

- Conflictes de parella.

- Adolescents problemàtics.

- Discussions entre germans.

- Baralles freqüents dins la vida familiar.

 

 

 

 

 

 

L'objectiu és:

 

- Restablir el bon funcionament de les dinàmiques familiars. 

- Fomentar un clima d’harmonia.

- Afavorir un òptim desenvolupament personals dels infants.

 

 

No obstant, existeixen altres problemàtiques que poden trobar beneficis d'un tractament basat en l'abordatge familiar. Per exemple, quan un dels membres presenta símptomes psicopatològics (depressió, ansietat, etc), o quan un membre de la família desesnvolupa una malaltia física greu, o presenta una discapacitat important (autisme, trastorns del desenvolupament, trastorns alimentaris, etc)

 

 

La Teràpia Familiar és un dels tractaments més recomanables per tal de millorar i prevenir problemes de relació i de salut

tornar

bottom of page