top of page

Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques van orientades a treballar les dificultats escolars específiques de cada infant o adolescent.

 

Són el tipus de tractament recomant davant de les dificultats escolars i els trastorns d'aprenentatge.

 

Metodologia

 

- En primer lloc, es realitza un diagnòstic per tal de delimitar on es situen les dificultats i en quin grau es presenten.

 

- D'acord als resultats obtinguts, s'ofereix una intervenció individualitzada, tenint en compte la família i l'escola. 

 

- Les reeducacions es poden realitzar de manera individual o per parelles, i es recomana compaginar-les amb sessions de reforç escolar.

 

 

Objectius

 

- Empoderar a l'infant en aquest procès: que sigui capaç d'entendre el què li passa i identificar on te les dificultats.  

 

- Fer un entrenament per pal.liar les dificultats i alhora capacitar les fortaleses del propi infant.

 

- Oferir noves tècniques d'estudi i estratègies per millorar el rendiment escolar. 

 

- Treballar l'autoestima

 

 

tornar

bottom of page