top of page

Reforç escolar

El taller de reforç escolar es realitza en grupets de 4 a 6 infants. 

 

Objectius

 

- Assolir les competències bàsiques a través de mètodes més vivencials i participatius.

- Adquirir tècniques d'estudi que els permeti ser més eficaços i més autònoms amb els aprenentatges.

 

Modalitats

 

 

 

 

 

 

-Reforcem especialment la lectura, l'escriptura i els conceptes matemàtics.

 

-Millorem els hàbits d'estudis i oferim estratègies per organitzar l'agenda, el temps, els treballs...

 

-Realitzem un entrenament en autoinstruccions alhora de resoldre els exercicis.

 

-Exercitem l'atenció, la concentració i la memòria.

 

-Treballem la comprensió de textos i la resolució de problemes lògics i matemàtics.

 

-Ensenyem tècniques d'estudi per tal de millorar el subrallat, l'extracció de les idees principals i la realització de resums i esquemes.

 

-Exercitem l'atenció, la concentració i la memòria.

 

-Oferim estratègies d'organització del temps i dels treballs a realitzar.

 

Recuperar la motivació pels aprenetatges és fonamental en la vida acadèmica 

tornar

bottom of page