top of page

Atenció primerenca (0-6 anys)

Atenció psicoterapèutica davant de les dificultats que es puguin presentar en el desenvolupament infantil, a nivell cognitiu, psicomotriu, de llenguatge i comportamental. segueix llegint...

Atenció terapèutica en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Millorem la comprensió i l'expressió verbal a través d'activitats comunicatives, lúdiques i socials. segueix llegint...

Tallers per infants de 3 a 6 anys. Es treballa la consciència corporal, la lateralitat, l'equilibri i el control postural, a través del joc i en un espai per explorar lliurement. segueix llegint...

L'atenció primerenca és el conjunt d'actuacions preventives i/o terapèutiques dirigides a millorar les capacitats de l’infant, facilitant progressivament el seu creixement.

 

Les estadístiques indiquen que 1 de cada 10 infants no segueix el desenvolupament de manera habitual. 

 

Les intervencions en els primers anys de vida són essencials ja que és el moment en que els infants mostren més plasticitat cerebral i per tant, les actuacions preventives i terapèutiques aconseguiran un major impacte en el seu desenvolupament.

 

Atenció primerenca (0-6 anys)

 

A qui va dirigit?

 

A tots aquells infants entre 0 i 6 anys que presentin:

-Dificultats en el desenvolupament cognitiu, de llenguatge i motriu. 

-Reaccions emocionals desorganitzades i exagerades.

-Antecedents de risc biològic i/o social. 

-Problemàtiques a nivell familiar i social.

-Malformacions, defectes congènits, lesions cerebrals i d'altres anomalies.

 

Funcions del servei

 

-Avaluació global de la problemàtica de l'infant (diagnòstic).

-Informació, orientació, suport i assessorament a la família.

-Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.

-Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

-Seguiment de l'evolució de l'infant.

Fem un pla d'intervenció individual per a cada infant en funció de les seves dificultats i fortalesses!

tornar

bottom of page